Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
8428382 3 năm 7 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
776224 3 năm 8 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
105747 3 năm 9 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
232471 3 năm 9 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
83508 3 năm 9 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
591505 3 năm 9 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
104584 3 năm 9 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
595616 3 năm 9 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
1065496 3 năm 9 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
32824 3 năm 9 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3993 3 năm 10 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
86417 3 năm 10 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2957 3 năm 10 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
4000 3 năm 10 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
3165 3 năm 10 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
2580 3 năm 10 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
3139 3 năm 10 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2635 3 năm 10 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
3512 3 năm 10 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
4239 3 năm 10 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
2194 3 năm 10 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
2066 3 năm 10 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
4015 3 năm 10 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
2203 3 năm 10 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2657 3 năm 10 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2173 3 năm 10 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1622 3 năm 10 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1607 3 năm 10 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2477 3 năm 10 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1694 3 năm 10 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1406 3 năm 10 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3578 3 năm 10 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
2568 3 năm 10 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1425 3 năm 10 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1722 3 năm 10 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1943 3 năm 10 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
2086 3 năm 10 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
2245 3 năm 10 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2140 3 năm 10 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
2266 3 năm 10 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1816 3 năm 10 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3986 3 năm 10 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2861 3 năm 10 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
9104 3 năm 10 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7701 3 năm 10 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
3687 3 năm 10 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
3078 3 năm 10 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
2762 3 năm 10 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
2457 3 năm 10 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
115951 3 năm 11 months

Các trang