Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
1120439 2 tuần 4 ngày
212585 4 tuần 20 giờ
9016 3 months 3 ngày
13949 3 months 3 ngày
1107 3 months 1 tuần
143951 6 months 3 tuần
21168 6 months 4 tuần
18050 7 months 1 tuần
22590 7 months 1 tuần
16154 7 months 1 tuần
2615 7 months 3 tuần
2517 8 months 17 giờ
34626 9 months 1 tuần
17329 9 months 2 tuần
9319 9 months 2 tuần
4564 10 months 3 tuần
13149 11 months 1 tuần
2927 11 months 2 tuần
15371 11 months 3 tuần
8784 11 months 4 tuần
3351 1 năm 1 tháng 1 tháng
38819 1 năm 2 months
34373 1 năm 5 months
1985067 1 năm 7 months
40609 1 năm 8 months
2906 1 năm 9 months
3453 1 năm 10 months
33377 1 năm 10 months
22770 1 năm 10 months
135377 1 năm 10 months
22118 1 năm 10 months
3145 1 năm 10 months
8848 1 năm 11 months
435163 1 năm 11 months
48364 1 năm 12 months
17322 2 năm 3 ngày
16909 2 năm 1 tuần
23747 2 năm 1 tháng 1 tháng
123011 2 năm 1 tháng 1 tháng
454244 2 năm 1 tháng 1 tháng
3756 2 năm 1 tháng 1 tháng
1172921 2 năm 2 months
417077 2 năm 2 months
53532 2 năm 2 months
90999 2 năm 2 months
160712 2 năm 2 months
240683 2 năm 2 months
1433821 2 năm 2 months
18998 2 năm 4 months
11585 2 năm 5 months

Các trang